Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Wat verandert er in het basispakket van de zorgverzekering in 2024?
Per 1 januari 2024 wijzigt het basispakket. De hoogte van het eigen risico blijft € 385. De eigen bijdrage voor geneesmiddelen blijft maximaal € 250.

Uitbreiding basispakket zorgverzekering
In 2024 zijn er 2 wijzigingen in het basispakket:

Kraamzorg wordt flexibeler inzetbaar
Vanaf 2024 kunt u tot maximaal 6 weken na de bevalling kraamzorg krijgen. Eerst was dit maximaal 10 dagen na de bevalling. De kraamzorgsector gebruikt momenteel nog het Landelijk indicatieprotocol om vast te stellen hoeveel kraamzorg u nodig heeft. Daardoor wordt er voorlopig alleen bij uitzondering ook kraamzorg na de 10e dag verleend. Als de kraamzorgsector een nieuw protocol heeft, kan dit veranderen.

Maatregelen om vallen te voorkomen voor sommige ouderen in het basispakket
Ouderen die vaak vallen of veel risico lopen om te vallen, kunnen hulp krijgen om dit zoveel mogelijk te voorkomen (beweeginterventie). Voor sommige ouderen komt deze hulp in het basispakket. Dit geldt voor ouderen die veel risico lopen op vallen en daarnaast ook andere lichamelijke of psychische problemen hebben.

Andere vragen over zorgverzekering
Waarvoor ben ik verzekerd via het basispakket van de zorgverzekering?
De overheid bepaalt wat er in het basispakket zit. Het basispakket dekt de kosten voor de zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, psychiater of apotheek.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico voor de zorgverzekering?
Eigen bijdrage en eigen risico zijn verschillende dingen. Het verplichte eigen risico geldt voor de meeste zorg in het basispakket. Voor sommige zorg wordt een eigen bijdrage gevraagd. Dit kan een vast bedrag zijn of een percentage van de kosten. Bijvoorbeeld voor orthopedische schoenen, hoortoestellen en ziekenvervoer.

Vraag en antwoord

Waar moet ik aan denken als ik wil overstappen naar een andere zorgverzekeraar?
In november krijgt u van uw zorgverzekeraar uw zorgpolis voor het nieuwe jaar. Het is belangrijk om deze polis goed te bekijken. Bijvoorbeeld omdat uw zorgbehoefte voor het komend jaar anders is. Daarnaast kan een zorgverzekeraar de polisvoorwaarden ieder jaar aanpassen, waardoor u met dezelfde polis anders verzekerd bent. Ook als uw zorgbehoefte niet verandert, is het dus goed om te controleren of uw zorgverzekering nog passend is.

Vraag en antwoord

Zijn fysiotherapie en oefentherapie opgenomen in het basispakket?
Fysiotherapie en oefentherapie zitten gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie of oefentherapie krijgt. U kunt zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie en oefentherapie die niet in de basisverzekering zitten.