Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Vergelijk hier uw zorgverzekering

Zorg: belangrijkste plannen voor 2021

Coronacrisis: maatregelen in de zorg

De coronacrisis zal ook in 2021 veel extra blijven vragen van de zorgsector. In 2020 en 2021 maakt het kabinet € 6,7 miljard extra vrij voor crisismaatregelen. Er komt onder meer € 300 miljoen beschikbaar voor testcapaciteit. En € 305 miljoen voor extra IC-capaciteit.

Ook van zorgmedewerkers wordt het komende jaar waarschijnlijk opnieuw veel gevraagd. Het kabinet trekt daarom ook voor 2021 extra geld uit voor een bonus. Zorgmedewerkers krijgen, na de bonus van netto € 1.000 in 2020, in 2021 een tweede bonus van netto € 500.

Digitalisering zorg

De coronacrisis heeft het belang van digitale zorg nog extra onderstreept. Ondersteuning en zorg op afstand helpen thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte, beperking of psychische aandoening. Het kabinet maakt hiervoor in 2020  € 77 miljoen extra beschikbaar via de SET COVID-19 2.0-regeling. Deze regeling is gericht op zorgaanbieders, zoals wijkverplegers, huisartsen en de GGZ. Zij kunnen subsidie aanvragen voor onder meer de aanschaf van apparaten en scholing van zorgpersoneel. En voor de ontwikkeling van digitale oplossingen voor de zorg. Daarnaast heeft het kabinet verschillende extra regelingen om digitale zorg te stimuleren. Een voorbeeld hiervan is de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET).

Door het communicatieprogramma Zorg van Nu worden slimme zorgoplossingen bekender gemaakt onder zorgprofessionals, patiënten en mantelzorgers. Bijvoorbeeld een slimme medicijndispenser of thuismonitoring.

Ook biedt het kabinet ondersteuning aan zorgorganisaties die gebruikmaken van digitale zorg. Er is bijvoorbeeld een programma over digitale vaardigheden en hulp bij implementatie via Zorg voor Innoveren.

Meer zorgpersoneel aantrekken

Om werken in de zorg aantrekkelijker te maken, trekt het kabinet vanaf 2021 € 20 miljoen extra uit. Dit budget loopt de komende jaren op: in 2022 80 miljoen en vanaf 2023 jaarlijks € 130 miljoen. De focus ligt bij deze investeringen op:

  • minder werkdruk voor zorgpersoneel;
  • meer zelfstandigheid;
  • beter ontwikkel- en loopbaanperspectief.

Met het actieprogramma Werken in de Zorg zet het kabinet hier vol op in.

Versterking jeugdzorg

Gemeenten beschikken over tijdelijke extra middelen om de groei in de jeugdzorg te compenseren. Het kabinet verlengt deze extra middelen. Daardoor krijgen gemeenten in 2022 € 300 miljoen extra.

Daarnaast werkt het kabinet aan een wetsvoorstel voor betere organisatie van de jeugdzorg. Er komen 8 expertisecentra voor kinderen en jongeren met meervoudige en complexe problematiek. Hiervoor stelt het kabinet vanaf 2021 structureel € 26 miljoen beschikbaar.

Terugdringen dakloosheid

Er komt extra geld voor woonplekken met begeleiding voor dak- en thuislozen. En kortdurende opvang in een- of tweepersoonskamers. Voor deze maatregelen trekt het kabinet € 200 miljoen uit in 2020 en 2021.