Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Read Engish below

Bouwtechnische keuring 2023

Een bouwtechnische keuring geeft u meer duidelijkheid over de bouwkundige staat en eventuele verborgen gebreken van de woning. Dit wordt vaak uitgevoerd voor de aankoop van een nieuwe woning (aankoopkeuring).

Onze partner Homekeur BV is dé specialist voor bouwkundige keuringen. Met een ruim en groeiend landelijk netwerk van eigen opgeleide en deskundige inspecteurs bent u als opdrachtgever gegarandeerd van een gemotiveerde werkwijze en gedegen inspectie door de inspecteur.

Zij werken landelijk, of u nu een woning gekeurd wilt hebben in Maastricht, Rotterdam, Terneuzen, Groningen, Alkmaar of waar dan ook in Nederland, zij zijn u graag van dienst! Er zijn geen bijkomende kosten, onze prijs en dienstverlening is all inclusief met uitzondering van enkele prijsvoorwaarden.

----------------------------------------------------------------

(English)

Construction inspection 2023

A construction inspection gives you more clarity about the structural condition and any hidden defects of the house. This is often carried out for the purchase of a new home (purchase inspection).

Our partner Homekeur BV is the specialist for structural inspections. With a large and growing national network of in-house trained and expert inspectors, you as a client are guaranteed a motivated working method and thorough inspection by the inspector.

They work nationwide, whether you want a home inspected in Maastricht, Rotterdam, Terneuzen, Groningen, Alkmaar or anywhere in the Netherlands, they are happy to be of service! There are no additional costs, our price and services are all inclusive with the exception of some price conditions.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Energielabel 2023

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig uw huis is en dit is bedoeld om energiebesparende maatregelen te stimuleren.

Een energielabel is verplicht bij het verkopen of verhuren van een woning en is 10 jaar geldig. Vanaf 1 januari 2021 wordt het energielabel bepaald op basis van NTA 8800. Dit energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van uw huis. Daarnaast geeft het energielabel inzicht in verbetermaatregelen die kunnen bijdragen aan de energiezuinigheid en het comfort van uw woning.

Onze partner Homekeur BV is uiteraard gecertificeerd conform de BRL9500 en voorzien van het BRL9500 certificaat.

Met een landelijk netwerk van adviseurs doen zij dagelijks honderden energielabel inspecties door heel Nederland.  adviseurs zijn allemaal gediplomeerd en staan onder een voortdurende kwaliteitscontrole. De opnames en labels worden uitgevoerd volgens de nieuwste normen, richtlijnen, werkwijzen en voorschriften van overheden. Elke opname wordt uiteraard rechtsgeldig geregistreerd in de landelijke database van de overheid (RVO). Voor het opstellen van een energielabel komt een inspecteur ter plaatse. Daarvoor wordt met u een afspraak gemaakt door onze afdeling planning. Voor de inspectie en opname van alle gegevens wordt 1 uur ingepland, afhankelijk van de grootte van de woning is soms iets meer of minder tijd nodig. Er volgt geen verrekening bij een meer of mindere tijdsbesteding.

---------------------------------------------------------------

(English)

Energy label 2023

An energy label shows how energy-efficient your home is and is intended to encourage energy-saving measures.

An energy label is mandatory when selling or renting out a home and is valid for 10 years. From 1 January 2021, the energy label will be determined on the basis of NTA 8800. This energy label provides insight into the energy efficiency of your home. In addition, the energy label provides insight into improvement measures that can contribute to the energy efficiency and comfort of your home.

Our partner Homekeur BV is of course certified in accordance with the BRL9500 and provided with the BRL9500 certificate.

With a national network of advisers, they conduct hundreds of energy label inspections throughout the Netherlands every day. consultants are all certified and are under constant quality control. The recordings and labels are performed according to the latest standards, guidelines, working methods and regulations of governments. Each admission is of course validly registered in the national database of the government (RVO). An inspector comes on site to draw up an energy label. An appointment will be made with you by our planning department for this. 1 hour is scheduled for the inspection and recording of all data, depending on the size of the house, sometimes a little more or less time is needed. There is no settlement in case of more or less time spent.