Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 040-2351116
  • info@ozqur.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Klik hier voor een vergelijking bij StadHolland zorgverzekering 2020

StadHolland

Voor iedereen dezelfde kostendekkende premie De keuzes die Stad Holland maakt, staan soms haaks op wat andere zorgverzekeraars doen. Zo zijn wij van mening dat als je op grote schaal korting kunt geven, de premie van de basisverzekering te hoog is vastgesteld. Om die reden krijgt niemand bij ons korting op de premie van de basisverzekering en betaalt iedereen dezelfde, kostendekkende premie. Het zorgstelsel in Nederland is gebaseerd op solidariteit: iedereen heeft dezelfde basisverzekering en de premie is niet afhankelijk van leeftijd of gezondheid. Stad Holland vindt dat deze solidariteit zo ver hoort te gaan dat de hoogte van de premie ook niet afhankelijk mag zijn van het feit of een verzekerde collectief of individueel verzekerd is. Op deze manier betaalt niemand mee aan de korting van een ander.

De basisverzekering is verplicht voor iedereen die in Nederland woont of werkt. U bent hiermee verzekerd voor medisch noodzakelijke zorg, zoals ziekenhuis- en huisartsenhulp. Iedereen betaalt hiervoor bij ons dezelfde premie: in 2020 € 128,50 per maand. Wij bieden vrije keuze van zorgverlener, maar alsnog sluit Stad Holland met bijna alle zorgverleners in Nederland contracten.

  • Iedereen wordt geaccepteerd, ongeacht leeftijd of gezondheid
  • Iedereen betaalt dezelfde premie: geen collectiviteitskorting
  • Een hoger vrijwillig eigen risico voor premiekorting is mogelijk
  • We bieden een restitutieverzekering met vrije zorgkeuze
  • Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd

Premie Basisverzekering Restitutie € 128,50 // € 375 Eigen risico (i.p.v. € 385)

Klik hier voor een vergelijking bij StadHolland zorgverzekering 2020