Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Klik hier voor een vergelijking bij Menzis zorgverzekering 2021

Menzis

Menzis is meer dan alleen een zorgverzekeraar die voor u de zorgkosten betaalt. Zij  behartigen uw belangen bij ziekte en gezondheid. Bovendien maken we ons sterk om goede zorg in de toekomst beschikbaar en betaalbaar te houden.Menzis sluit contracten en maakt afspraken met zorgaanbieders, maakt afspraken over prijzen, betalingen en kwaliteitsaspecten. Zij geven duidelijkheid over prijzen van geneesmiddelen en voldoende vrijheid om zelf een zorgaanbieder te kiezen.

Andere organisatie van de zorg

De betaalbaarheid van de zorg staat onder druk. De zorgkosten lopen sterk op door de technologische vooruitgang, de vergrijzing en een toename van chronisch zieken. Gemiddeld besteedt een gezin bijna 25% van het inkomen aan zorg. Als er niets verandert zijn deze kosten in 2040 verdubbeld. Deze ontwikkelingen vragen om een andere organisatie van de zorg.

Overleg met zorgpartijen

Om goede zorg in de toekomst te garanderen is het nodig dat alle partijen meewerken. Al enige jaren overlegt Menzis met zorgaanbieders, gemeenten en patiëntenorganisaties hoe de zorg er in de toekomst uit moet zien. Zij zetten zich in voor een betere verdeling van de zorg in de regio. Het moet zoveel mogelijk aansluiten bij uw behoefte aan goede zorg en service, maar ook aan de specifieke situatie in een bepaalde regio.

Klik hier voor een vergelijking, premie(korting) en vergoedingenoverzicht van aangesloten verzekeraren. U kunt een onafhankelijk vergelijking maken of kies direct uw gewenste zorgverzekeraar (zie Verzekering afsluiten)